Hrachor černý

Lathyrus niger (L.) Bernh.

 

Květenství

Dlouze stopkatý hrozen s 3 – 10 květy

Květní koruna 10 – 15 mm dlouhá

Barva květů

Nejprve bledě purpurová, při odkvětu fialovějící

Lodyha

Přímá, větvená, většinou nekřídlatá, pouze vzácně nahoře úzce křídlatá

30 – 80 cm vysoká rostlina

Listy

Sudozpeřené vícejařmé (6 – 8 jařem) zakončené osinkatým hrotem

Lístky elipčité až vejčité

 

Doba kvetení

Květen až červenec

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 2; N = 3