Tomka vonná

Anthoxanthum odoratum L.

Rostlina | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata stažená, 20 – 60 mm dlouhá

Klásky

Jednokvěté

Úzce kopinaté, zašpičatělé, se 4 plevami, dvě větší bezosinné, nestejné a dvě vnitřní stejně velké

Stéblo

0,2 – 0,5 m vysoké

Doba kvetení

Květen až červen

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Stočená

Ouška

Znatelná, mírně po obvodu ochlupacená

Jazýček

Až 5 mm dlouhý u stébelných listů, u přízemních listů kratší

Listová čepel

Plochá, 3 – 6 mm široká, nevýrazně žebrovaná, krátká

Řídce porostlá chloupky dobře patrnými zejména u báze čepele

Listové pochvy

Lysé

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 0; N = 2