Lipnice hajní

Poa nemoralis L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Téměř rovný povrch listové čepele

Mělce uložené malé skupiny ohýbacích buněk

Kýl nevýrazný

Trichomy roztroušeně na svrchní straně čepele

 

Cévní svazky

Cévní svazky vyztuženy traverzami

Střední cévní svazek obklopen pochvou z bezbarvého parenchymu