Kostřava rákosovitá

Festuca arundinacea Schreber

RostlinaObilka | Mikroskopie

Obilka

Pluchatá

Osina

Velmi krátká

Vyrůstá z vrcholu pluchy

Tvar obilky

Protáhlý, vejcovitý, nahoře zašpičatělý

Obilka nejširší uprostřed nebo těsně pod středem, pozvolna zašpičatělá

Barva povrchu

Šedavě žlutá, vrcholová část často tmavší, hnědavá, matná

Plucha

Hrubá, na povrchu blanitá, se slabým středním nervem, okraje silně zprohýbány

V dolní části krátké štětinky

Pluška

Široce jámovitá, okraje převážně zakryty záhyby pluchy

Nahá obilka

Opakvejcovitá až podlouhle klínovitá, nahoře široce zaokrouhlená, dole špičatá, hřbet vypouklý, břišní část se širokou rýhou, srostlá s pluškou

Hnědá

Pastopečka

1,5 mm dlouhá

Mírně odstávající od obilky

Válcovitá, v horní části nálevkovitě zakončená, přecházející v terčík, často krátce chlupatá

Rozměry a hmotnost obilek

Délka: 6,0 – 9,0 mm

Šířka: 1,2 – 1,8 mm

Výška: 0,8 – 1,0 mm

HTO: 2,2 g