Jetel luční

Trifolium pratense L.

Rostlina | Semeno

Květenství

Hlávka kulovitého až vejčitého tvaru s 60 – 90 květy

Horní hlávky zdánlivě vrcholové, krátce stopkaté až přisedlé, všechny hlávky podpírány velkými podpůrnými listy

Květ 12 – 18 mm dlouhý, kalich krátce ochlupacený

Barva květů

Červená, zřídka růžová

Lodyha

Polovzpřímená až vzpřímená, dutá, mírně hranatá, někdy od kořenového krčku načervenalá, lysá nebo roztroušeně chloupkatá

Listy

Trojčetné, řapíky listů ve spodní časti lodyhy dlouhé, k vrcholu lodyhy se zkracují

Lístky široce vejčité s poměrem šířky k délce 1:2, s bílou trojúhelníkovitou až půlměsíčitou skvrnou na líci (více či méně znatelnou), s přitisklými chloupky na horní i spodní straně

Řapíčky všech lístků stejně dlouhé

Palisty vejčité, zakončené úzkými cípky

 

Doba kvetení

Květen až říjen

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní základní druh

Pícní využití na orné půdě (monokultura, jetelovinotravní směsi) a v trvalých travních porostech

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 2