Psineček veliký

Agrostis gigantea Roth

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata bohatá

Jehlancovitá lata, rozkladitá jen za květu

Při dozrávání se zbarvuje do hnědě fialové barvy

Klásky

Jednokvěté

Plucha bezosinná, bělavá

Plevy kopinaté, ostré

Stéblo

Až 1 m vysoké

Doba kvetení

Červen až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Tráva s krátkými podzemními výběžky

Listová vernace

Stočená

Ouška

Ne

Jazýček

Dlouhý (3 – 6 mm), vystoupavý, sbíhavý, často rozdřípený, těsně objímá stéblo

Listová čepel

Plochá, široká, lysá

Na líci výrazně žebrovaná, ke špičce pozvolna sbíhavá

Listové pochvy

Lysé

 

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití v trvalých travních porostech

Alternativní využití (energetické)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 3