Bojínek luční

Phleum pratense L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lichoklas úzký, válcovitý, 30 – 200 mm dlouhý

Nedá se zdrhnout z klasového vřetene

Klásky

Jednokvěté

Plevy krátce osinaté s odstále brvitým kýlem

Pluchy o polovinu kratší než plevy

Stéblo

Přes 1 m vysoké, statné, přímé

Doba kvetení

Červenec až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Stočená

Ouška

Ne

Jazýček

Dobře patrný, na okraji vystupuje zoubek

Listová čepel

Lysá, plochá, 5 – 10 mm široká

Dlouhá

Slabě nasivělý nádech

Listové pochvy

Lysé

Báze výhonků

V dolní části ztloustlé (tvoří cibulku)

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní základní druh

Pícní využití na orné půdě (jetelovinotravní směsi) a v trvalých travních porostech

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 4