Hrachor luční

Lathyrus pratensis L.

 

Květenství

Dlouze stopkatý hrozen s 3 – 12 květy, které jsou 10 – 12 mm dlouhé

Květenství je delší než podpůrný list

Barva květů

Žlutá

Lodyha

Poléhavá nebo popínavá, větvená, hranatá, po celém povrchu porostlá krátkými přitisklými chloupky

Listy

Sudozpeřené jednojařmé, zakončené větvenou úponkou

Lístky kopinaté až úzce vejčité

Palisty polostřelovité, poměrně velké, ale ne větší než jednotlivé lístky

 

Doba kvetení

Červen až srpen

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 0; N = 3