Jetel plazivý

Trifolium repens L.

Rostlina | Semeno

Květenství

Hlávka kulovitého tvaru s 40 – 80 květy, 20 mm velká

Květní stopka hlávky delší než listové řapíky, vyrůstající z uzlin lodyh

Po odkvětu se hlávka sklání ke květní stopce

Barva květů

Bílá až nazelenalá, v době květu ve spodní časti někdy narůžovělá, po odkvětu světle hnědá

Lodyha

Plazivá, někdy poléhavá, na konci vystoupavá 0,1 – 0,3 m dlouhá, v jednotlivých uzlinách lodyhy zakořeňují a zároveň se v nich větví

Listy

Trojčetné, na dlouhém řapíku (0,1 – 0,3 m), vyrůstající z uzlin lodyh

Lístky srdčitovejčitého tvaru, s jemně zoubkovaným okrajem, na povrchu se světlou až bělavou, někdy mírně nazelenalou skvrnou, u některých listů neznatelnou

Řapíčky všech lístků velmi krátké

Palisty krátké, špičaté

 

Doba kvetení

Květen až říjen

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Kulturní základní druh

Pícní využití v trvalých travních porostech (zejm. pastevní) a na orné půdě (jetelovinotravní směsi)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 2; BT(P) = 1; H = 3; N = 2