Trojštět žlutavý

Trisetum flavescens (L.) P. B.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Obilka

Pluchatá

Osina

3 – 4 mm dlouhá

Vyrůstá ze středu nebo mírně nad středem hřbetu pluchy

Kolénkatá, po kolénko mírně stočená, často vlnovitě zprohýbaná

Jednobarevná

Tvar obilky

Protáhlý

Barva povrchu

Zlatožlutá, hedvábně lesklá

Plucha

Silně kýlnatá, na konci obyčejně rozeklaná ve dva hroty

Průhledná, s bělavým kožovitým okrajem

Na bázi soubor bílých vlásků, především na protilehlé straně osiny

Pluška

Velmi jemná, plochá, bezbarvá, průhledná, často vystupuje zpod pluchy

Nahá obilka

Tenká, na špičce smáčknutá, hladká bez rýh a střední brázdy

Světle žlutá

Pastopečka

1,0 – 1,5 mm dlouhá

Plochá, obrostlá malými dlouhými pérovitými chloupky

Rozměry a hmotnost obilek

Délka: 4,0 – 5,0 mm

Šířka: 0,7 – 0,9 mm

Výška: 0,3 mm

HTO: (0,3) – 0,4 – 0,5 g