Jetel zvrhlý

Trifolium hybridum L.

Rostlina | Semeno

Květenství

Hlávka kulovitého (neuspořádaného) tvaru s 20 – 30 květy, 15 – 20 mm dlouhá

Hlávka vyrůstá z úžlabí listu na dlouhé květní stopce

Květ 12 – 18 mm dlouhý, kalich krátce ochlupacený

Barva květů

Špinavě bílá, později od spodu narůžovělá, po odkvětu květy hnědnou a sklánějí se dolů, neopadávají, ale obalují plod

Lodyha

Vzpřímená nebo vystoupavá, málo větvená, vždy dutá, 0,20 – 0,80 m vysoká

Většinou lysá nebo velmi málo porostlá chloupky

Listy

Trojčetné, dlouze řapíkaté, v horní části lodyhy podstatně větší než listy v přízemní listové růžici

Lístky vejčité až elipčité (10 – 30 mm dlouhé), tupě nebo mělce vykrojené, okraj lístku pilovitě zoubkovaný, vždy lysé, světle zelené barvy, na povrchu bez skvrny

Řapíčky všech lístků stejně dlouhé

 

Doba kvetení

Červen až září

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití v trvalých travních porostech a na orné půdě (monokultura, jetelovinotravní směsi)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 4; N = 2