Jetel alexandrijský

Trifolium alexandrinum L.

Rostlina | Semeno

Květenství

Dlouze stopkatá hlávka, kulovitě vejčitá

Barva květů

Bílá až žlutavě bílá

Lodyha

Vzpřímená až poléhavá, řídce porostlá jemnými chloupky, dutá

Listy

Trojčetné

Lístky eliptické až kopinaté, řídce porostlé jemnými chloupky na obou stranách

Řapíčky všech lístků stejně dlouhé

Palisty podlouhle kopinaté

 

Doba kvetení

Červen až srpen

Vytrvalost

Jednoletý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití na orné půdě omezené (hlavní plodina, meziplodina; monokultura, jetelovinotravní směs)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 3; H = 3; N = 2