Jílek mnohokvětý

Lolium multiflorum Lamk.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Klas, bohatý, až 250 mm dlouhý

Klásky

Složené z 9 – 12 kvítků, 10 – 20 mm dlouhé

Pluchy zakončeny rovnou dlouhou osinou

Klásky nasedají na klasové vřeteno vždy užší, boční stranou

Stéblo

0,3 – 1,0 m vysoké

Počet plodných výhonků převládá nad počtem sterilních výhonků

Doba kvetení

Červen až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva s intravaginálním odnožováním (rozlišovací znak oproti kostřavě luční)

Listová vernace

Stočená

Ouška

Velmi dlouhá

Jazýček

Velmi krátký

Listová čepel

Lysá, plochá, široká

Listy měkké, hladké, na líci výrazně žebrované, na rubu intenzivně lesklé

Listové pochvy

Lysé

Červenofialové zbarvení na bázi

 

Vytrvalost

Jednoletý druh (j. jednoletý); dvou-tříletý druh (j. italský)

Uplatnění

Kulturní základní druh

Pícní využití na orné půdě (monokultura, jetelovinotravní směsi)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 4