Třeslice prostřední

Briza media L.

Rostlina | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata chudá, rozkladitá

Z klasového vřetene vyrůstají z jednoho místa dvě dlouhé hladké květní větévky

Klásky

Složené z 5 – 12 kvítků, bezosinné

Srdčitě vejčité, převislé, třepotavé

Plevy i pluchy bělavé, slabě lesklé, zpravidla s nafialovělým nádechem

Stéblo

0,15 – 0,45 m vysoké, hladké, chudě olistěné

Doba kvetení

Květen až červenec

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Stočená

Ouška

Ne

Jazýček

Krátký, rovně uťatý

Listová čepel

Lysá, plochá, 2 – 5 mm široká, v dolní části brvitá, mírně drsná

Barva světle zelená, často se slabým ojíněným nádechem

Listové pochvy

Hladké, uzavřené

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 0; N = 2