Psárka luční

Alopecurus pratensis L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Výrazná listová žebra

Skupiny ohýbacích buněk mezi žebry

Kýl nevýrazný

Trichomy ojediněle

 

Cévní svazky

Primární cévní svazky se střídají se sekundárními

Proti cévním svazkům malé skupiny sklerenchymatického pletiva