Semena jetelovin

Plodem jetelovin je lusk (legumen) pukající v 1 nebo 2 švech, bez přepážky, vzácně s podélnou přepážkou, nebo nepukavý. Lusk obsahuje 1 nebo více semen.

Morfologie semen jetelovin

Semena jsou kulovitá nebo eliptická až ledvinovitého tvaru, často z boku čočkovitě zploštělá (když jsou ve dvou podélných řadách na břišním švu). Osemení (testa) bývá často hladké, tenké, někdy kožovité, lesklé nebo matné, někdy pigmentované. Pupek (hilum), kde se semeno oddělí od poutka, je obvykle ostře ohraničen a bývá většinou dobře patrný, má různé tvary a slouží jako dobrý rozpoznávací znak. Někdy je zvýrazněn odlišným zbarvením, jindy ohraničen světlejší nebo tmavší linií, případně odlišnými skvrnami po obvodě. Na jednom konci pupku leží tečkovitá mikropyle (otvor – místo, kde prochází kořínek při klíčení) a často výrazný útvar s kořínky (radicula), oddělený různě utvářenou a hlubokou rýhou. Na druhém konci je semenný mozolek. Arilární útvary (arillus – míšek), v nichž je někdy semeno částečně nebo celé zabaleno, chybí u jetelů a štírovníků, naproti tomu jsou někdy patrné u vikví, fazolu, hrachu. Endosperm je obvykle jen rudimentální, místo něho jsou masité dělohy více vyvinuty a přetvořeny na rezervní orgány. Uložení kořínků je často patrné z výraznějšího vystupování na povrchu semene.

Vlastní rozlišování semen je založeno na jejich morfologii, velikosti či případně barvě.

Hlavní rozpoznávací znaky semen

 • Velikost
 • Tvar
 • Zabarvení
 • Utváření povrchu semene
 • Umístění pupku, rýh, výstupků
 • Charakteristické aroma aj.

Pupkové části semen bobovitých

13-semeno
Semena jetelovin

1 – obrys kořínku (radicula)

2 – mikropyle

3 – pupek (hilum)

4 – mascula hilorus

5 – chaláza

6 – šev

Rozdělení semen do skupin dle velikosti

 Skupina I. (do 1,5 mm)

 • Jetel plazivý
 • Jetel zvrácený
 • Jetel zvrhlý
 • Štírovník růžkatý

Skupina II. (1,5 – 2,5 mm)

 • Jetel alexandrijský
 • Jetel luční
 • Komonice bílá
 • Tolice dětelová
 • Úročník bolhoj
 • Vojtěška setá

Skupina III. (2,5 – 3,0 mm)

 • Jetel inkarnát
 • Jetel podzemní

Skupina IV. (nad 3,0 mm)

 • Čičorka pestrá
 • Jestřabina lékařská
 • Pískavice řecké seno
 • Vičenec ligrus