Bezkolenec modrý

Molinia caerulea (L.) Moench

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně klenutá listová žebra

Velké skupiny ohýbacích buněk mezi žebry

Kýl mírně vystoupavý

 

Cévní svazky

Velký počet cévních svazků

Pravidelně se střídá velký primární cévní svazek s 3 – 4 menšími

Primární svazky zaujímají až dvě třetiny výšky listu

Všechny cévní svazky připojeny k oběma stranám pokožky skupinou sklerenchymatických buněk