Trojštět žlutavý

Trisetum flavescens (L.) P. B.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně klenutá listová žebra

Skupiny ohýbacích buněk mělce zapuštěné mezi žebry

Chlorenchym převládá nad mechanickými a vodivými pletivy

Kýl mírně vystoupavý

Četné trichomy na vrchní straně čepele

 

Cévní svazky

Primární cévní svazky uloženy střídavě s dvěma až třemi sekundárními svazky

Cévní svazky vyztuženy malými skupinami sklerenchymu k vrcholu žebra

Hlavní cévní svazek vyztužen sklerenchymatickým pletivem k oběma stranám čepele