Lipnice smáčknutá

Poa compressa L.

RostlinaObilka

Fertilní stav

Květenství

Lata bohatá

Větévky krátké, poměrně silné

Klásky

Složené z 3 – 10 kvítků, 3 – 8 mm dlouhé, bezosinné, často fialově naběhlé

Stéblo

0,1 – 0,5 m vysoké, tuhé, kolénkatě vystoupavé

Silně smáčknuté, modrozelené až šedozelené

Doba kvetení

Červen až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Tráva s podzemními výběžky

Listová vernace

Složená

Ouška

Ne

Jazýček

Krátký a uťatý u přízemních listů, u stébelných listů poněkud delší (až 3 mm) a vystoupavý

Listová čepel

Lysá, plochá, široká, pozvolna zašpičatělá

Uprostřed čepele dvě hluboké rýhy

Listové pochvy

Lysé, silně smáčknuté, modrozelené až šedozelené

 

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Kulturní speciální druh

Trávníkářství

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 2; N = 2