Psárka luční

Alopecurus pratensis L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lichoklas

Klásky

Jednokvěté

Bezosinné kopinaté plevy, asi do jedné třetiny srostlé, na kýlu huňatě brvité

Plucha s dlouhou, měkkou, kolénkatě zahnutou osinou

Pluška a lodikuly chybí

Klásky lze snadno zdrhnout z klasového vřetene

Stéblo

0,3 – 1,2 m vysoké, přímé, kolénkatě vystoupavé, bohatě olistěné, měkké

Doba kvetení

Květen až červen

 

Sterilní stav

Habitus

Tráva s krátkými podzemními výběžky

Listová vernace

Stočená

Ouška

Ne

Jazýček

Krátký, límečkovitého tvaru, s rovným nebo jen mírně pilovitým okrajem

Listová čepel

Plochá, široká 5 – 10 mm, na líci výrazně žebrovaná, lysá, hladká

Listové pochvy

Lysé

 

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití v trvalých travních porostech (zejm. sečné)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 4