Lipnice obecná

Poa trivialis L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Obilka

Pluchatá

Osina

Ne

Tvar obilky

Protáhlý, tříhranný

Barva povrchu

Žlutohnědá, žlutošedá až hnědošedá, matná

Plucha

Pětižilná, kýlnatá, zašpičatělá, na bázi dlouze chlupatá, na hranách krátce chlupatá

Pluška

S dlouhou hlubší rýhou, ozubení plušky krátké a jemné

Nahá obilka

Tříhranná, volná

Žlutohnědá

Pastopečka

0,5 – 1,2 mm dlouhá

Tenká, válcovitá, na horním konci mírně rozšířená, šikmo uťatá

Není ochlupacená

Rozměry a hmotnost obilek

Délka: 2,2 – 2,6 mm

Šířka: 0,5 – 0,7 mm

Výška: 0,3 – 0,5 mm

HTO: 0,11 – 0,20 g