Kostřava luční

Festuca pratensis Huds.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata chudá, úzká

Z klasového vřetene vyrůstají z jednoho místa dvě nestejně dlouhé (ojediněle jedna) květní větévky

Vřeteno i větévky hladké

Klásky

Složené z 5 – 8 kvítků

Plevy kopinaté

Pluchy bez osin

Stéblo

Až 1,2 m vysoké, hladké, obloukovitě vystoupavé

Doba kvetení

Červen až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva s extravaginálním odnožováním (rozlišovací znak oproti jílku mnohokvětému)

Listová vernace

Stočená

Ouška

Vyvinutá, překřížená

Jazýček

Krátký, tupě zoubkovaný

Listová čepel

Lysá, plochá, až 5 mm široká,

Svrchní strana listu výrazně žebrovaná, spodní intenzivně lesklá

Listové pochvy

Přízemní pochvy červenofialové

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní základní druh

Pícní využití na orné půdě (jetelovinotravní směsi) a v trvalých travních porostech

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 4