Třeslice prostřední

Briza media L.

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně zvlněný povrch listu

Skupiny ohýbacích buněk mělce zapuštěné mezi žebry

Nízký podíl sklerenchymatického pletiva v čepeli

Pokožka silnější, inkrustovaná

Mírně vystoupavý kýl s větší skupinou sklerenchymatického pletiva

 

Cévní svazky

Cévní svazky výrazně velké

Primární cévní svazky vyztuženy sklerenchymatickým pletivem